»

پروژه ها

پروژه های اخیر اجرا شده ایران پلی اتیلن :

در یک ماه گذشته :

مجتمع میلاد نور
کارخانه سنگ مصنوعی شمیران
کارخانه الیاف شیشه ای مپنا
کارخانه رنگ سازی نرمه

 

دریافت لیست پروژه های سال 1389-1380
دریافت لیست پروژه های سال 1390
دریافت لیست پروژه های سال 1391
دریافت لیست پروژه های سال 1392
دریافت لیست پروژه های سال 1393